Hair Max Laser Comb Lux 9

Hair Max Laser Comb Lux 9

รหัสสินค้า:Lux 9
สถานะสินค้า:มีสินค้า
ราคา: ฿18,900.00 บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด เปรียบเทียบ

 

Hair Max Laser Comb Lux 9

 

เทคโนโลยี LaserComb ของ HairMax – การรักษาด้วยเลเซอร์ (Phototherapy) เพื่อเส้นผมที่มีสุขภาพดีขึ้นและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ลดการผมร่วง

 • พลังงานจากแสงเลเซอร์ของ HairMax ช่วยหยุดผมร่วงและกระตุ้นให้ผมงอกใหม่*
 • ซี่หวีของ HairMax ทำให้เกิดช่องว่างบนหนังศีรษะ ช่วยให้แสงเลเซอร์สามารถส่องลงไปถึงหนังศีรษะได้
 • พลังงานแสงเลเซอร์ของ HairMax ให้พลังงานแก่รากผมที่อ่อนแอ
 • HairMax เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหนังศีรษะ ช่วยกำจัดของเสียเช่น DHT และเพิ่มขบวนการ ATP บนหนังศีรษะ
 • HairMax กระตุ้นรากผม ช่วยให้ผมหนานุ่มสลวยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น
 • HairMax ป้องกันการกลับมาของผมร่วงและช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่

กระตุ้นให้ผมงอกได้อย่างไร

 

ใน การรักษาอาการผมร่วงหรือหยุดการร่วงของเส้นผมในสุภาบุรุษ*,พลังงานเลเซอร์ ที่ได้จาก HairMax LaserComb สามารถกระตุ้นให้ผมงอกใหม่ และหลุดการหลุดร่วงได้

HairMax LaserComb สร้างลำแสงเลเซอร์ซึ่งอยู่ในรูปลำแสงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยใช้แสงเลเซอร์ในช่วงแสงสีแดงซึ่งสามารถให้พลังงานที่เหมาะสม  และได้ผ่านการทดสอบแล้วทางการแพทย์แล้วว่า มีผลที่ดีต่อการรักษาผมร่วง ผมบาง และการปลูกผม
 

ยิ่งไปกว่านั้น HairMax LaserComb ได้สิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการแยกเส้นผมออกเป็นช่อๆ เพื่อให้แสงเลเซอร์สามารถส่องเข้าสู่หนังศรีษะได้โดยไม่มีเส้นผมมาบดบัง

 

ATP – พลังงานจากธรรมชาติ
 

สิ่ง มีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์ ต้องอาศัยพลังงานในการที่จะดำรงอยู่ พลังงานนี้ถูกใช้สำหรับกระบวนการทั้งหมดเพื่อทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ บางกระบวนการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่น การเผาผลาญอาหาร การสังเคราะห์โมเลกุลทางชีววิทยาขนาดใหญ่ เช่น โปรตีนหรือ DNA และการขนส่งโมเลกุลและไอออนผ่านเข้าออกร่างกาย

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราได้ทราบว่าการเพิ่มจำนวนของชีวโมเลกุลที่เรียกว่า Adenosine Triphosphate, หรือเรียกย่อๆ ว่า ATP,  โดยตัว ATP นี้จะเป็นตัวเร่งให้เซลล์มีการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดย ATP จะเป็นตัวเชื่อมการทำงานของเซลล์ในฐานะ “ตัวส่งพลังงาน” โดยเราประเมินว่าพลังงานของแสงเลเซอร์จะถูกเก็บสะสมไว้ในชั้นไมโตคอนเดรี ยของเซลล์ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปเพื่อใช้ในขบวนการสร้าง ATP กระบวนการนี้คล้ายกับการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งที่ให้เกิดการเติบโตในพืช

hair growth stimulation with laser photo therapy

 

HairMax has patented hair parting teeth so laser energy effectively reach the hair follicle

ภาพ สิทธิบัตรของ HairMax LaserComb ในส่วนที่ใช้แยกเส้นผมและช่วยให้แสงเลเซอร์ส่องเข้าถึงหนังศรีษะได้ดี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 


ATP ทำงานโดยการแตกพันธะของกลุ่มฟอสเฟตออกมา เมื่อถูกกระตุ้นโดยเอนไซม์ในร่างกาย ปฏิกิริยานี้จะมีการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากออกมาด้วย ซึ่งร่างกายสามารถนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโปรตีนหรือนำไป ใช้ในกระบวนการอื่นๆ ในระดับเซลล์ได้
 

 

ATP และการกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์

 

จาก ผลการศึกษาอื่นๆ ที่ใช้พลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ อย่างเช่นแสงเลเซอร์ ฉายลงบนหนังศรีษะพบว่าเกิดการกระตุ้นการทำงานของกลุ่มเซลล์บนหนังศรีษะ ซึ่งเป็นผลจากการผลิต ATP บริเวณที่แสงเลเซอร์ส่องถึง ขบวนการนี้จึงมีส่วนในการการกระตุ้นการงอกของเส้นผม

 

 
 
HairMax laser light energizes hair follicle
 

แสงเลเซอร์อาบเส้นผมและรากผม

 

HairMax LaserComb ใช้การฉายแสงเลเซอร์ลงบนหนังศรีษะ ขบวนการทำงานหลักของ HairMax LaserComb คือการส่งพลังงานที่ได้จากแสงเลเซอร์ลงบนหนังศรีษะ เพื่อเข้ากระตุ้นรากผมที่อ่อนแอ ทำให้มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร่วมกับมีการเพิ่มขึ้นของขบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ในบริเวณดังกล่าว

พลังงาน แสงเลเซอร์ที่ถูกใช้ในการเพิ่มการไหลของเลือดบนหนังศีรษะ ได้ดึงเอาสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่รากผมและนำเอาสารที่เป็นพิษต่อรากผมออกไป ด้วยพร้อมๆกันเช่น สาร DHT

การ เพิ่มของ ATP ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้วส่งผลให้ขบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์และ กิจกรรมอื่นๆในระดับเซลล์มีการทำงานเพิ่มมากขึ้น รากผมที่ได้รับ ATP จึงเปลี่ยนจากรากผมที่อ่อนแอเป็นรากผมที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง ทำให้มีเส้นผมที่สวยงามหนาและสุขภาพดีได้ สภาวะบนหนังศรีษะที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้รากผมกลับมามีชีวิตและ สร้างผมที่มีสุขภาพดีขึ้น ป้องกันการหลุดร่วงและกระตุ้นการงอกของเส้นผมในระยะยาว

 

 

Product Features:

 • มี 9 หัวเลเซอร์
 • ระยะเวลาในการใช้งาน ประมาณ 11 นาทีต่อครั้ง เพียง 3 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น
 • มีระบบการเตือนให้เคลื่อนหัวเลเซอร์แบบเสียง และแบบสั่น
 • มีแบตเตอรี่ Lithium Ion ในตัว สามารถชาร์จไฟฟ้าบ้าน
 • รับประกัน  2 ปี


Product Contents:

 • แท่นวาง
 • กระเป๋าใส่สำหรับการใช้งาน
 • คู่มือการใช้งาน
 • สายชาร์จไฟ้ฟ้า แบบแรงดัน 100-240 Volt

  

เขียนข้อคิดเห็นหมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

แย่           ดี